onsdag 7 juli 2010

Stora brister i den svenska sjukvården

Sjukvården i Sverige är av »världsklass« – men har ändå stora brister, t ex ojämlikhetenoch patientsäkerheten. Ett granskningsorgan som kontrollerar effektiviteten i vården bör därför inrättas. Det är en del av innehållet i den rapport som alliansens sjukvårdsgrupp lämnade på onsdagen 30 juni.

I det här fallet har gruppen fattat ett bra beslut. Men tyvärr har Alliansen också samtidigt beslutat om skattesänkningar och privatiseringar av statliga företag som tex Apoteket, vilket gör att vården får mindre pengar.Hittils har inte vårdgarantin lyckats förbättra vården i någon större omfattning, Istället har den tagit resurser från andra grupper som inte omfattas av vårdgarantin, tex smärtvården.

Sverige lyckas inte leva upp till målsättningen om vård på lika villkor, menar gruppen och hänvisar till en OECD-jämförelse från 2006 som säger att Sverige var ett av de länder i västvärlden där skillnaden var störst i fråga om hur höginkomsttagare fick vård jämfört med dem med lägre inkomst.

Bland förslagen på hur detta kan förbättras finns i sjukvårdsgruppens förslag:


• en nationell satsning på att mäta jämlikheten i vården

• satsning på elevhälsan

• ett granskningsorgan som ska mäta effektiviteten och göra öppna jämförelser mellan olika vårdgivare.

Det är helt orimligt att man ska tvingas vänta på akuten Sahlgrenska och Östra sjukhuset upp till ett dygn. Det är också helt orimligt att den som har långvarig smärta inte ska få behandling i Göteborg  av en utbildad smärtläkare som är ansluten till Försäkringskassan, utan istället får bekosta resor och avgifter ut egen kassa.

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

2 kommentarer:

HumanLabRat sa...

Nja sjukvård i världsklass! Skulle tyvärr inte tro det! Men snygga till siffror kan man ju göra även när det gäller detta.

Agnetha sa...

Jag väntar just nu på att få komma på Smärtcentrum på Östra, vilket inte är säkert. Har bytt läkare och sjukhus för min Crohn, tycker inte Alingsås är så bra på det.
Nog har vården försämrats under borgarna, det är sjukt att det ska sparas där !

Kram