tisdag 11 oktober 2011

Ekonomistyrning används i vården

Ett ekonomistyrningsverktyg som har börjat användas inom vården är KPP - Kostnad Per Patient. I denna modell samlas alla kostnader för vården så långt det är möjligt till enskilda vårdtillfällen. Alla insatta resurser skall fördelas till olika vårdtjänster som sedan relateras till en vårdtjänstmix som är specifik för varje patient.

Detta är en undersökning av Sahlgrenska och Kungälvs sjukhus och hur ekonomistyrningen fungerat där.

Det kan konstateras att en ökad marknadsorientering i vården ställer frågan på sin spets om huruvida det går att kombinera ett effektivt resursutnyttjande och valfrihet för patienterna med en bibehållen solidarisk finansiering och rättvisa i behandlingen av medborgarna, skriver författarna till rapporten.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,

Inga kommentarer: