söndag 16 oktober 2011

Hårdare regler drabbar kvinnorna mest

Sedan början av 1980-talet har fler kvinnor än män fått ersättning från sjukförsäkringen. Könsskillnaden finns i de flesta västeuropeiska länder, även om den är särskilt stor i Sverige, Norge och Danmark.

I fråga om den vanliga sjukpenningen lever könsskillnaden kvar. I april 2011 stod kvinnorna för 64 procent av sjukfallen med sjukpenning, männen 36 procent.

Men i fråga om sjukersättning, som förtidspensionen numera kallas, har någonting hänt. På kort tid har könsskillnaden försvunnit. 2004 var det 53 procent fler kvinnor än män som beviljades sjukersättning .

Flera experter pekar på de nya regler för sjukersättning som infördes den 1 juli 2008. De innebär att tidsbegränsad sjukersättning successivt avvecklas. Och att permanent sjukersättning bara beviljas när nedsättningen av arbetsförmågan är ”stadigvarande”, det vill säga ”bedöms bestå för all överskådlig framtid”.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,Fredrik Reinfeldt, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, borgerlig media, propaganda>,Försäkringskassansjukförsäkring

Inga kommentarer: