tisdag 25 oktober 2011

Genforskning ökar hopp om botmedel mot leukemi

allvarlig form av leukemi har botats.Med hjälp av genforskning kunde kroppens immunsystem själv ta död på blodcancern.

De amerikanske patienterna led av kronisk lymfatisk leukemi (KLL), vilket är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna.I samtliga fall hade leukemin utvecklats till en aggressiv form när forskarna inledde sina tester.

Forskarna använde patienternas egna T-celler – som utgör en viktig del av immunförsvaret – och genmodifierade dem så de angrep alla celler som innehåller proteinet CD19, däribland tumörceller.

För två av patienterna, 64 och 65 år gamla, syntes inga spår av leukemi ett år efter att behandling inletts.Däremot hade en 77-årig man fått ett lätt återfall av cancer, men mängden tumörer var kraftigt minskad.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

Inga kommentarer: