tisdag 11 oktober 2011

Nerver som varit i kläm reagerar på olika sätt

Här kan du läsa om hur nerver som är utsatta för tryck kan reagera efetr operation. Ett tag efter operationen kan de ‘gamla’ besvären återkomma och eventuellt bli något värre. Det är också så att nerven utsätts för ett annorlunda tryck, än innan. Det kan resultera i nya besvär, som man inte hade före operationen.
Inom ca 1-2 veckor efter operationen kan detta börja. Det bör avta efter ca 3-4 veckor.

Figur 1.5. Illustrerar hur det bör förhålla sig efter ca 6 veckor.
Image:Postoperativt_Nervklaem.gif

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant


Inga kommentarer: