torsdag 13 oktober 2011

Läkare bakom riktlinjer hade kopplingar till läkemedelsindustrin

Nu har forskare i USA studerat intressekonflikter bland dem står bakom 14 olika riktlinjer gällande diabetes och hyperlipidemi.Mer än hälften av medlemmarna i paneler som tog fram medicinska riktlinjer hade ekonomiska kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt denna studie.

Totalt deltog 288 personer i panelerna som utarbetade riktlinjerna. Av dem hade 150 ekonomiska kopplingar till läkemedelsindustrin.138 hade själva gjort anmälningar om intressekonflikter medan tolv inte hade gjort någon anmälan.Tolv av panelerna hade en utsedd ordförande. Av dem hade sex kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt kartläggningen.

Studien presenteras i British Medical Journal, BMJ. Tidningen innehåller även en ledare där professor emeritus Edwin Gale riktar hård kritik mot förhållandet mellan läkarkåren och läkemedelsindustrin.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, debatt, ,

Inga kommentarer: