tisdag 11 oktober 2011

Vårdgarantin och rehabkedjan strider mot etiska principer

Både vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin kan stå i strid mot den etiska plattform som anger hur vårdens resurser ska prioriteras. Det visar en kartläggning från Prioriteringscentrum i Linköping.
De farhågor man kan ha när det gäller vårdgarantin är att man låter nybesök gå före återbesök, framför allt om det kopplas till ekonomiska incitament som kömiljarden. Det ska ställas i relation till plattformen som säger att vi ska prioritera det största behovet. Den säger att t ex kroniskt sjuka och männsikor med livshotande sjukdomar ska komma högt upp i prioritering

Något annat som kan leda till en omprioritering av resurser som strider mot plattformen är rätten att söka vård i annat landsting om det egna inte klarar vårdgarantins tidsgränser. Skälet är att det sannolikt inte är de med högst behov som utnyttjar den rätten. Dessutom kan man tänka sig att vården blir mer efterfrågestyrd istället för att ges till den som behöver det mest, om fler utnyttjar sin rätt till förnyad medicinsk bedömning.

 Rehabiliteringsgarantin fokuserar på åldersgruppen 16–67 år och på personer som är arbetsföra eller potentiellt arbetsföra. Det tycks strida mot människovärdesprincipen, som säger att man inte får ta hänsyn till patienternas kronologiska ålder eller sociala situation. Det verkar som om ingen har tänkt på det, framhöll Lars Sandman. Konstigt, eftersom många med sjukersättning fått erfara detta när de sökt rehab. De som har långvarig smärta får tex ingen extern rehabvistelse beviljad av Västra Götalands Regionen. Där räknas man inte heller att ha varaktigt funktionshinder om man har nackskada eller ryggsjukdom.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,TwinglyInga kommentarer: