fredag 21 oktober 2011

FK-läkare JO-anmäld för kränkande utlåtanden

En försäkringsläkare som skriver kränkande avslag på ansökningar måste stoppas, skriver sjuksköterskan Kaj Johansson. Justitieombudsmannen, JO, har två gånger fällt en försäkrings­läkare för försäkringsmedicinska utlåtanden, och fler anmälningar mot läkaren har inkommit. Det som alla drabbade har gemensamt är att ­det verkar som om deras försäkringsmedicinska utlåtanden har skrivits som recept mot ökade kostnader för Försäkringskassan. Utlåtandena har alltid samma innehåll: Kränkning, medicinska bedömningar utanför kompetensområdet samt avslag på ansökan.
Kaj Johansson kräver nu att FK genomför en utredning av läkarens samtliga försäkringsmedicinska ­utlåtanden bakåt i tiden, mörkertalet av drabbade måste få en ny prövning av FK.
JO har kritiserat försäkrings­läkarens agerande i två försäkringsmedicinska utlåtanden, ett sjukersättningsärende och ett arbetsskadeärende. I ett av dessa ärenden för att ha formulerat sig på ett enligt JO ”mindre lämpligt sätt och uttalat sig om förhållanden som rimligen inte kan ha haft någon betydelse för den medicinska bedömningen av ärendet”. JO anser att det kan uppfattas som kränkande.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna,Försäkringskassansjukförsäkring

Inga kommentarer: