söndag 6 november 2011

Kräv återupprättelse för professionalitet inom vården

" Man berättar myten om den missnöjda patienten, sagan om läkarnas egenintresse och legenden om otillräcklig kvalitet. Ökande kostnader förklaras med bristande kostnadsmedvetenhet och låg effektivitet i vården. Alternativet – att se orsaken i accelererande möjligheter att bedriva avancerad och kostsam sjukvård, i kombination med bristande politisk vilja och förmåga att prioritera – är mindre tilltalande."

Listan kan göras lån, skriver Saskia Bengtsson, distriktsläkare i Bankeryd. I stället för att ses som samhällsfenomen, kan livsstilssjukdomar förklaras av läkarkårens ointresse för levnadsvanor och förebyggande hälsovård. I stället för att ses som uttryck för socioekonomiska skillnader, kan variationer i hälsa mellan grupper i samhället beskrivas som resultat av ojämlikheter i vården och tillgången till bra läkemedel, där ”bra” ofta jämställs med ”nya och dyra”.

Hur länge ska vi blunda för den avprofessionalisering som är en medveten strategi hos dem som styr vårdens vardag, frågar Bengtsson? Hon menar att läkare och övriga vårdprofessioner måste ta plats i debatten och begära återupprättelse för begrepp som professionalitet, integritet och beprövad erfarenhet. En sund resursanvändning inom vården är självklar och nödvändig, men patienten är inte en kund, vårdgivaren inte en maskin och hälsa inte en vara som kan köpas och säljas.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

Inga kommentarer: