söndag 6 november 2011

Larm om biverkningar vanliga magmediciner

Över 750 000 svenskar tar magmediciner, så kallade protonpumpshämmare, mot halsbränna, sura uppstötningar och magsår, tex Losec och Omeprazol. Det visar socialstyrelsens läkemedelsstatistik för 2010.

Allt fler rapporter har visat att de populära medicinerna kan öka risken för lunginflammation, frakturer och svåra diarréer.Läkemedelsmyndigheterna inom EU utreder nu riskerna.

Magmedicinerna kan dessutom ha ett så kallat reboundfenomen. Om man äter medlen i onödan kan man få problem med magen när man slutar med den. Man tror att många magmediciner skrivs ut i nödan, för säkerhets skull. Särskilt vanligt om man äter smärtstillande läkemedel regelbundet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: