onsdag 9 november 2011

Hjälp RTP och NHR att utvärdera smärtvården!

Bidra med dina erfarenheter av långvarig smärta genom att besvara RTP:s webbenkät. De vill ta reda på vilka problem som är viktigast att uppmärksamma bland människor med långvarig smärta. Detta för att de på Personskadeförbundet RTP ska kunna förändra sitt sätt att arbeta intressepolitiskt.

Undersökningen görs i samarbete med Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Reumatikerförbundet samt läkemedelsföretaget Pfizer. Enkäten är anonym och de kommer att återkomma med resultaten senare, både på hemsidan och i sitt Nyhetsbrev. Vi är tacksamma för att få in dina svar senast den 18 november

Eftersom undersökningen omfattar så många olika områden kommer du kanske att stöta på en del frågor som inte är aktuella för dig. Välj då bara svarsalternativet ”Ej relevant/Vet ej” och gå vidare till nästa fråga. Förhoppningsvis kommer du ändå att hitta frågeställningar som du tycker stämmer in på din situation, och det är angeläget att du går igenom hela frågeformuläret.

Frågeenkäten är indelad i 3 huvudområden, ”Att leva med smärta”, ”Livstillfredsställelse” och ”Livssituationen”.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: