torsdag 24 november 2011

Låter inte klokt att kvinnor och män ska dela rum på sjukhus!

Har vi sjunkit så djupt i Sverige att män och kvinnor måste dela rum på sjukhus? Det finns risk för övergrepp eftertsom kvinnan kan vara försvagad av sjukdomen/skadan eller omtöcknad av mediciner. . "Trenden mot att vid ny- eller ombyggnationer öka antalet enkelrum ger bättre möjligheter till omflyttningar för att undvika att större salar måste mixas", skriver  Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör, Läkartidningen

Det kan också strida mot religionen att blanda kvinnor och män. Låt inte jakten på besparingar gå ut över säkerheten. Att patienterna ligger i korridoren beror ju på att politikerna minskat antalet vårdplatser.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,

1 kommentar:

Johannes Westlund sa...

Jag förstår på fullt allvar inte problemet med att patienter delar sal. Jag är av åsikten att vi är människor och inte könsorgan. Ska vi prata våldsstatistik så borde ju ingen man tvingas dela sal med någon annan man eftersom majoriteten av allt våld utövas av en man mot en annan man. Nej... Tröttsamt denna ständiga uppdelning.