måndag 14 november 2011

Vinstintresset går före mänsklighet i äldrevården

Det kan synas okontroversiellt att låta en verksamhet övergå från offentlig till privat utförare, men i själva verket handlar det två fundamentalt olika former. När motivet för att bedriva verksamheten vänds från att styras efter behov till att styras för vinst påverkas allt: bemanning, belöningssystem, mentalitet, organisation, ledning, kontroll, uppföljning. Framför allt förändras synen på de äldre. I stället för att se de gamla som människor som ska respekteras och vårdas i solidaritet efter sina behov, förvandlas åldringarna till varor vilka som helst; något att tjäna pengar på. Det hjälper inte att personalen sliter och gör så gott de kan. Förutsättningarna maler obönhörligt ner alla humana ansträngningar till slut.

Skandalerna, i vilken form de än yttrar sig, är inbyggda i det system vi nu har sjösatt. Oavsett hur sofistikerade och allomfattande kontrollsystem vi än bygger upp, kommer de obönhörligen att återkomma.

Det är Lars Taxén, Docent och aktiv inom Nätverket för Gemensam Välfärd, som skriver en debattartikel om äldrevården i Aftonbladet.Så länge vården är privat kommer vinstintressset att vara det primära och mänskligheten det sekundära.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,

Inga kommentarer: