tisdag 20 december 2011

Botox godkänt för neurogen överaktiv blåsa

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) har godkänts av Läkemedelsverket i Sverige för behandling av urininkontinens hos vuxna patienter med neurogen överaktiv blåsa, orsakad av en varaktig stabil ryggmärgsskada eller multipel skleros (MS). Detta godkännande är specifikt för BOTOX® och är viktigt för denna behandling av patienter som lider av urininkontinens på grund av MS eller stabil ryggmärgsskada, och ger dem en långsiktig lösning för kontroll av blåsan.

Många patienter med neurogen blåsa talar inte med sina läkare eller annan sjukvårdspersonal om sitt urinläckage och kan på så sätt förbli odiagnostiserade och underbehandlade. Nuvarande behandlingar fokuserar primärt på orala antikolinergika som första behandling, och om det inte fungerar återstår för många patienter endast operation. Färre än 30 procent av patienterna klarar dock att fortsätta med medicinering under längre tid än 12 månader.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: