måndag 12 december 2011

Lyckans verktyg

Tre myter om och sju tips för att känna lycka ur boken "Lyckans verktyg" av Sonja Lyubomirsky (Natur &Kultur).

3 myter om lycka

 • Lyckan är något man ”finner”. När vi inser att 40 procent av vår lycka bestäms av medvetna handlingar, förstår vi även kraften i dessa handlingar. Lyckan finns inte ute i världen, utan inom oss. Lyckan är först och främst ett sinnestillstånd – det gäller alltså att förändra och lära sig kontrollera sitt sinne. Livet består av en mängd val som formar ditt liv och sätter avtryck- allt från var du bor, yrke, partner, utbildning  osv.
 •  Vägen till lycka är att förändra sina levnadsomständigheter. Tron att om vi bara kunde köpa det där huset skulle vi bli lyckliga. Hitta lyckan i det lilla, se på din tillvaro med nya ögon.
 • Antingen är man lycklig eller så är man det inte. Tack och lov så är uppfattningen att man föds lycklig eller olycklig inte sann. Tvärtom visar mer och mer forskning på att vi kan betvinga den genetiska programmeringen. Anledningen till att vi människor inte blir långvarigt lyckliga av pengar, ägodelar och skönhet är att vi vänjer oss vid allting. Vår grundnivå kan inte ändras – den är genetiskt statiskt. Men det betyder inte att din totala lyckonivå inte kan förändras.
I boken beskriver man några av de tanke- och handlingsmönster som är typiska för de som är lyckliga:

De ägnar mycket tid åt familj och vänner, de vårdar och njuter av dessa nära relationer.
 • De har lätt för att uttrycka tacksamhet över vad de har.
 • De är ofta först att hjälpa kollegor eller förbipasserande.
 • De har en optimistisk syn på framtiden.
 • De njuter av livets glädjeämnen och försöker leva i nuet.
 • De motionerar varje vecka, ibland varje dag.
 • De är djupt engagerade i vissa livslånga mål och ambitioner (som att bekämpa fusk, snickra skåp eller lära ut värderingar som de tror på till sina barn).

  Det är glädjande (skadeglädjen är den största glädjen sägs det) att de som är snåla, elaka och egoistiska inte blir lyckliga.

Inga kommentarer: