söndag 20 januari 2013

Bottenbetyg till Göteborgs hemtjänst

Göteborgs hemtjänst får inget högt betyg av vårdtagarna. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen genomfört i landets samtliga kommuner. Var femte vårdtagare är inte nöjd med omsorgen, vilket placerar Göteborg på plats 273 av 290 kommuner, rapporterar P4 Göteborg på söndagen.

Trots att Göteborgs kommunledning har sagt sig vilja satsa på en förbättrad hemtjänst så erhåller den mycket kritik när vårdtagarna själva får tycka till.

Var fjärde vårdtagare anser att antalet hemtjänsttimmar inte är tillräckliga, bara var tredje tycker att det känns tryggt att bo hemma med hemtjänst, var fjärde kritiserar hemtjänstens bemötande och inte ens hälften tycker sig ha möjlighet att påverka när hemtjänsten ska komma. Nästan hälften vet inte heller var de bör vända sig om de har klagomål.

Undersökningen visar att Göteborg har ett större antal vårdtagare än många andra kommuner, men samtidigt är kostnaderna per vårdtagare också lägre än i många andra kommuner. Göteborg placerade sig också sämst bland landets storstäder.

Hemtjänsten i kranskommunerna Partille, Stenungsund, Lerum och Orust rankas även de lågt av vårdtagarna och placerar sig långt ned på listan i Socialstyrelsens undersökning.

Rapporten bygger på enkätsvar från 56 000 äldre personer med hemtjänst och 31 000 som bor i äldreboende.

Bloggar:,, Göteborg, debatt, , Intressant


Inga kommentarer: