onsdag 23 januari 2013

Operation kan sänka blodtrycket

En ny operationsmetod kan hjälpa 100 000-tals svenskar med högt blodtryck. 66-åriga Gun Einarsson opererades i höstas och hoppas nu kunna sluta med sina mediciner.I Sverige lider omkring 1,8 miljoner människor av högt blodtryck. Många märker inte av det, men det höga blodtrycket kan skada organ som hjärta, hjärna och njurar. Dessutom ökar risken för exempelvis hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

Uppskattningsvis finns mellan 100 000 och 200 000 personer i Sverige, vars blodtryck inte påverkas av mediciner. Det är mellan 9 och 13 procent av samtliga svenskar med högt blodtryck (hypertoni).

Sedan april 2011 har Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, prövat en ny operationsmetod för att sänka blodtrycket. Hittills har närmare 50 personer opererats och resultatet är över förväntan.

Bengt Rundqvist, docent och överläkare vid kardiologen på SU beskriver ingreppet som en säker och relativ enkel operation. Med hjälp av en tunn plastslang som läggs i ljumsken tillförs värmeenergi som påverkar nervsystemet och blodkärlen till njurarna. Hos den första gruppen patienter sänktes övertrycket rejält (med i genomsnitt 22 mm Hg) redan efter en månad. Vid nästa kontroll, tre månader senare, noterades en fortsatt sänkning.

– Resultaten visar på mycket lovande effekter för blodtryckspatienterna. Vi vet att många också har andra sjukdomar som påverkas negativt av för högt blodtryck, säger Bengt Rundqvist.

Varje operation tar ungefär en timma och kostar cirka 78 000 kronor. Patienten får stanna på sjukhuset över natten. På sikt är förhoppningen att kunna sluta med blodtryckssänkande mediciner.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, Intressant

Inga kommentarer: