torsdag 24 januari 2013

Nackskadade misshandlade av rättsväsendet

Fungerar samarbetet mellan sjukvård och försäkringsbolag på ett sätt som hjälper den skadade efter en bilolycka? Gemene man vill gärna tro detta, men Carin Millfors har en helt annan erfarenhet som både är skrämmande och väldigt kränkande.

Sedan sin första olycka år 2000 är hon sjukpensionerad och numera stelopererad med 8 skruvar i nacken. Två operationer har hon själv bekostat utomlands.

Vi får följa med Carin på resor till både USA och Iran, dit hon tar sig för att med egna medel finansiera för henne så livsviktiga operationer för de allvarliga skador i övre halsryggen hon fick vid olyckan år 2000 och ytterligare en trafikolycka år 2004.

Carin åkte utomlands för att få bättre sjukvård. Istället för att få vård i Sverige för sina skador blev hon ett brottsoffer. Ärlighet är för Carin Millfors viktigt och något som präglat henne genom livet, så därför har hon haft svårt att acceptera alla missgrepp hon blivit utsatt för. Försäkringsbolaget hävdar att symptomen lika gärna kan bero på något annat än olyckorna.

NewsVoice har varit i kontakt med Helene Karlsson som under flera år privatforskat på nackskador och hur svenska sjukvården och försäkringsbolagen hanterar problematiken. Betyget hon sätter är mycket lågt, hon skriver:
Helene Karlsson
Helene Karlsson
”Det här är ett jättenystan. Vård, myndigheter och försäkringsbolag gör många fel. Det har byggts på med åren för att dölja och ”organisera bort” ansvar. Det handlar om att dölja skador genom att inte införa rätt röntgenmetod och på det viset byggs det upp ett stort skadesegment med feldiagnostiserade medborgare, överösta av komplexa symtom, felbehandlade, fel ersatta eller lämnade helt utan ersättning.
”Systemet” åsamkar på det viset vårt land samhällsekonomiska skador, onödigt lidande för individen och sist men inte minst, så är resultatet en utebliven utveckling av fungerande behandlingar som kan läka skadorna.”
Carin Millfors har skrivit en bok för att på något sätt kunna få upprättelse för den ”misshandel” som hon som whiplash-skadad blivit utsatt för i det svenska samhället och för att berätta för andra som skadats och de som inte är skadade hur det är att gå omkring med en nackskada. Hon vill bli rentvådd och inte behöva känna sig ifrågasatt av sjukvården och försäkringsbolag.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Inga kommentarer: