torsdag 19 april 2012

Nya domar om arbetsförmågebegreppet

Den som klarar ett stillasittande jobb utan krävande förflyttningar kan försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden och har inte rätt till sjukpenning.

Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en av de tre första domarna om vad arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden är. För att få sjukpenning krävs till en början att du är för sjuk för att klara ditt vanliga arbete, eller ett annat arbete hos din gamla arbetsgivare. Men efter 180 sjukdagar räcker inte det: Fortsatt sjukpenning förutsätter att du inte heller kan försörja dig genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt.

Vad det betyder har varit lite oklart. Är det ett hårdare villkor för sjukpenning än det som gällde före 1 juli 2008, nämligen att du får sjukpenning om du inte klarar ”normalt förekommande arbete”?

Regeringen och den politiska oppositionen har tvistat flitigt om den frågan.
Högsta förvaltningsdomstolens domar ger kanske inte ett entydigt svar.De tre domarna har på sätt och vis begränsat värde. Efter många turer i riksdagen har  den samlade oppositionen nämligen drivit igenom en återgång till det gamla begreppet, normalt förekommande arbete, från den 1 juli 2012. Men under en övergångstid kommer många sjuka att bedömas enligt de regler som infördes 2008.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna,kristersson

Inga kommentarer: