måndag 16 april 2012

Utbytta läkemedel krångligt, dyrt och osäkert

Systemet för generiska läkemedel är enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en enorm ekonomisk framgång för svenska staten. TLV hävdar att besparingen för staten är 8 miljarder kronor om året. Med hänvisning till hur mycket pengar man sparar har TLV lyckats klara sig från den mesta av den kritik som systemet förtjäner. De enda som på allvar varit arga på TLV är apoteken som hävdar att systemet är krångligt, dyrt och patientosäkert, men eftersom apoteken anses tala i egen sak har ingen lyssnat på dem. Det finns dock verkligen finns skäl att ifrågasätta systemet.

Det är uppenbart att framför allt de äldre patienterna får problem med att känna igen sina tabletter och förstå vad det är de ska ta. Risken för att de inte gör rätt är uppenbar med tanke på att märkena ser så lika ut. Dessutom innebär systemet, trots att det numer finns tre olika månadens vara, att apoteken ganska ofta saknar ett läkemedel. Det är inte så märkligt som det låter eftersom ett företag kan vinna en upphandling utan att ha speciellt stora mängder av läkemedlet i lager.

En annan märklighet är att TLV låter företag som står utanför läkemedelsförsäkringen vara med i upphandlingen. Det innebär att det numer finns läkemedel som förskrivs på recept som inte omfattas av försäkringen och om detta får man ingen information som patient. Att regeringen tillåter detta är fullständigt obegripligt.

Det här extremt krångliga systemet där TLV gör nya upphandlingar för varje preparat varje månad innebär stora kostnader. Någon måste till slut stå för dessa kostnader. I dag är det till stor del apoteken. Det är märkligt att det inte ingått i TLV:s uppdrag att även se till patientsäkerheten när det gäller generikasystemet. Det borde vara en självklarhet att staten tog reda på hur mycket patienternas egen felmedicinering ökar på grund av förväxlingar.

Apoteksföretagen påstår att de har ett alternativt system som skulle spara mer pengar åt staten, höja patientsäkerheten och minska krånglet på apoteken. Regeringen borde lyssna på förslaget och dessutom se till att alla läkemedel som förskrivs i Sverige omfattas av läkemedelsförsäkringen!

Jag har länge retat mig på detta! Ständigt nya förpackningar som man inte känner igen och dessutom får jag betala extra för att behålla min "gamla medcin" om inte doktorn kryssat " får inte bytas".Senast idag kostade det 46 kronor för Renitiec.Urdåligt av regeringen att tillåta detta!Men vad annat ska man vänta av en regeringen som bara gynnar höginkomsttagare och de som är arbetsföra.Vi andra är parasiter.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Inga kommentarer: