torsdag 19 april 2012

En enkät kan inte ersätta röntgen av nackskador

Professor Jorma Styf och medförfattare föreslår i Läkartidningen nummer 43 att Försäkringskassan med hjälp av ett frågeformulär ska fastställa vilka skador nackskadade har. Är tanken att en specialist, med gedigen kunskap, som gör en noggrann undersökning och använder den senaste medicinsk-tekniska teknologin, ska ersättas av ett kryssformulär för att avgöra vilka slitskador som uppstått i nackregionen? skriver läkaren Bo Sonnsjö.
Missade allvarliga skador får livsavgörande konsekvenser för den drabbade och ger stora kostnader för samhället. Men varför misslyckas då svensk sjukvård att fastställa faktiska nackskador?

Funktionell magnetkamerateknik, fMRI (funktionell magnetröntgen), har av whiplashkommissionen och Socialstyrelsens sakkunniga inte ansetts ha ”vetenskaplig” status och har därför inte införts som möjlig rutin, fastän Sverige enligt EU-domstolen har skyldighet att erkänna metoder som bygger på beprövad erfarenhet. Hårt motstånd mot anpassning utövas av vissa ledande kretsar. Ortopedprofessor Björn Rydevik rekommenderar att vanlig slätröntgen ska kunna användas vid den akuta undersökningen för att utesluta allvarliga skador, trots att tekniken inte kan fastställa mjukdelsskador. Odiagnostiserade skador medför risk för att besvär tilltar eller tillkommer, samt försämrade möjligheter till rehabilitering.

Risker med det föreslagna systemet, menar Sonnsjö är att:
  • Försäkringskassan kommer att ytterligare mista allmänhetens förtroende, när medarbetare med otillräckliga kunskaper om nack-skador inte klarar av sitt arbete.
  • Den nackskadade får varken korrekt diagnos, vård eller behandling i tid. Utan riktig dokumentation om vilka skador som föreligger kommer den drabbade att vid en eventuell konflikt med kassan eller ett försäkringsbolag att förlora i domstol.

Det finns andra och bättre förslag att genomföra:

  • Bättre än att införa ett nytt formulär är att alla läkare, även när de arbetar som medicinska rådgivare åt Försäkringskassan eller försäkringsbolagen, ska kunna stå till svars för de intyg och påståenden de gör.
  • Läkare, som arbetar som medicinska rådgivare, måste vara ekonomiskt oberoende i förhållande till de försäkringssystem de gör bedömningar åt. Samtidigt måste de vara fackkunniga inom de specialiteter där de gör sina bedömningar, samt att de i sin dagliga gärning utreder och behandlar den typ av skador och sjukdomar som de skall bedöma. Inte minsta misstanke om jäv kan accepteras.
Bo Sonnsjö är medicine doktor och ögonspecialist. Han är själv nackskadad efter en trafikolycka och är vice ordförande i Nackskadeförbundet.

Mycket bra synpunkter på en vård och ett rättssystem som fungerar katstrofalt dåligt!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna,kristersson

Inga kommentarer: