torsdag 19 april 2012

Vardagsberättelser om funktionshinder

Vardag och fest – glädje och sorg

Vardagslivet för olika människor kan te sig på väldigt skilda sätt. Här berättar en rad personer om sina liv. Livsbild är en öppen insamling, där du kan läsa alla originalberättelser – och kommentera dem.

Iår samlar Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen in berättelser och fotografier från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga. De samlar också in föreningarnas historia.

Med din berättelse är du med och bygger upp kunskapen om vardagslivet för människor i Sverige. Livsbild är en helt öppen insamling. Här kan du berätta själv, läsa vad andra upplevt och diskutera berättelserna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Inga kommentarer: