måndag 16 april 2012

Typ 2-diabetes vanligare än man misstänkt

Tiotusentals finländare inte vet att de lider av sjukdomen, enligt en undersökning utförd av utvecklingsprogrammet för förebyggande och vård av diabetes.

Nästan 3.000 medelålders och äldre män och kvinnor deltog i hälsoundersökningar, som ingår ett test för diabetes. Testet visade eventuella störningar i ämnena "socker metabolism, vilket är ett tidigt tecken på typ-2 diabetes. Om sådana symtom lämnas obehandlade, kommer hälften av denna grupp att utveckla typ-2 diabetes inom tio år. Resultaten kom som en överraskning för forskarna. Diabetes, eller tidiga tecken på sjukdomen, hittades i hälften av de män mellan åldrarna 45 och 74, och i en tredjedel av kvinnorna i studien.

Hälften av dessa som visar tecken visste inte ens  att de var sjuka. "odiagnostiserad diabetes är minst lika vanligt som diagnostiseras diabetes", säger Markku Peltonen, forskare för National Public Health Institute.

"En betydande del av befolkningen bör därför ändra sina vanor för att förebygga diabetes. " finsk forskning har visat att förebyggande åtgärder är möjligt. Detta innebär att gå ner i vikt, motionera och skära ner på onyttig mat.

Redan en liten förändring i kosten kan minska risken för diabetes med 60 procent", konstaterar Pekka Puska, chef för National Public Health Institute.

Peltonen anser att bukfett är en hälsofara, omkrets av buken ses som en bättre indikator av diabetes än höjden / vikt-förhållande. Risken ökar när en kvinnas midja är mer än 80 centimeter och en mans midja är mer än 94 centimeter.

Även ett litet fel i en persons sockermetabolism fördubblar risken för hjärt-/kärlsjukdom, och kvinnor löper inte på något sätt mindre risk än män.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Inga kommentarer: