fredag 30 oktober 2009

Försäkringsläkaren Jorma Styf smutskastar whiplashskadade

Jorma Styf,försäkringsläkare och författare av rapporten "Besvär efter stukad halsrygg", som fick mycket kraftig kritik av en mängd specialister vilket gjorde att Försäkringskassan tog avstånd ifrån den. Han har nu kommit med två nya artikler i Läkartidningen där han fortsätter på samma tema som i rapporten och hans tes är att whiplashkador är påhittade och att de som drabbats och fått långvariga besvär är psykiskt sjuka.Så här skriver han:

Nio av tio personer med långvariga besvär efter distorsion av halsryggen (whiplash)lider också av samsjuklighet med både psykiatriska och somatiska dia­gnoser. Depression med och utan ångest samt andra psykiat­riska tillstånd beskrevs hos hälften av försäkrade personer med samsjuklighet. Frakturer som inträffat vid annat tillfälle och med annan lokalisation samt cervikal spondylos var de vanligaste diagnoserna vid somatisk samsjuklighet.

Det innebär att de som är whiplashskadade ofta också har andra sjukdomar. Så konstigt då! För det första drabbas man ofta av komplikationer i form av sensitisering(smärtspridning), käkledsproblem, ryggproblem, synstörningar, yrsel och stresskänslighet. Sedan är whiplashskadade som andra människor, att de också har andra sjukdomar som alla kan drabbas av. Att man drabbas av depressioner är inte det minsta konstigt heller, om man har ständig smärta.

Han har också skrivit en annan artikel i Läkartidningen tillsammans med Eddy Holmgren, också försäkringsläkare.Se här . Där har han tillsammans med Eddy Holmgren och Claes Berlin, konstruerat en "checklista" som har som enda syfte att neka den skadade ersättning.De skriver så här:

I flera ärenden har samma besvärsbild som var föremål för prövning, ofta en kombination av värkproblematik och depressiva besvär, förelegat redan före den aktuella exponeringen. Sådana faktorer kan ha en stor roll för besvärsutvecklingen, t ex kan depression vara en stark och oberoende riskfaktor för uppkomst av ospecifika värkproblem [4, 5]. Av flera skäl är det alltså angeläget att samsjuklighet belyses inte bara i journalhandlingar utan även i läkarintygen.

De villl alltså understryka att det inte är whiplashskadan som orsakar arbetsoförmågan utan andra sjukdomar! De skyller alltid på att depression orsakat symtomen. I alla utlåtanden från Försäkringskassan i Göteborg, där dessa läkare arbetar, går detta tänkande igen. På så sätt förskre de förhindra att den skadade får sin rättmätiga ersttning. Dessa ärenden gäller de som skadats i arbetet (färdolycksfall) och söker livränta.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

2 kommentarer:

AnJa sa...

Jag vet inte om jag ska tacka eller förbanna någon för att jag hittade den här bloggen. De inlägg jag hittills läst är mycket bra och informativa. Samtidigt borde man väl fortsätta leka struts eftersom att läsa om saker som berör mig gör att jag mår ännu sämre. Snart utförsäkrad, whiplashskadad, utbränd, depression och fibromyalgi. Vilken tur att de kan skriva bort allt detta för man är ju bara en tärande parasit på samhället. Tack för en mycket bra blogg! Jag kommer att fortsätta följa den trots att innehållet många gånger ger hjärtklappning.

Kaktusblomman sa...

Jag leker också struts ibland, för jag orkar inte med allt elände.
Men blir samtidigt så Förb...ad över Regeringens och Försäkringskassans agerande! Att blogga har för mig blivit någon slags ventil,där jag kan avreagera mig och samtidigt förhoppningsvis påverka opinionen.