måndag 26 oktober 2009

A-kassan kan betalas i onödan

Försäkringskassan uppmanar långtidssjukskrivna att gå med i a-kassan för att få högre ersättning när de blir utförsäkrade. Men för dem som inte uppfyller arbetsvillkoret är det ändå kört.

Enligt Arbetslöshetskassornas samorganisation spelar det ingen roll att man är med i a-kassan om man inte samtidigt uppfyller arbetsvillkoret , man får ändå inte högre ersättning. Det betyder att de personer som väljer att gå med i a-kassan kan få betala medlemsavgiften utan att ha nytta av det. A-kassorna kan inte heller ge något förhandsbesked om vem som är berättigad till högre ersättning eftersom varje fall först måste prövas av dem, säger Henrik Frihammar, jurist på Arbetslöshetskassornas samorganisation

De nya reglerna

Regeringens förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen ska klubbas av riksdagen innan årets slut och börjar gälla från den 1 januari. För att vara behörig till högre aktivitetsersättning ska man uppfylla följande villkor:
• Man ska ha gått ur en a-kassa mellan den 1 januari 2007 och den 30 september och sedan inträtt på nytt mellan den 1 oktober 2009 och 31 december 2010.
• Varit medlem i minst tre kalendermånader efter det senaste inträdet, samtidigt som man måste ha uppfyllt arbetsvillkoret vid tidpunkten för utträdet.
• För att uppfylla arbetsvillkoret måste man ha arbetat minst sex månader under en period på tolv månader. Varje månad ska innehålla minst 80 timmars arbete. När a-kassorna letar efter ett arbetsvillkor kan de gå tillbaka upp till tio år i tiden om man har varit sjuk.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

Inga kommentarer: