tisdag 20 oktober 2009

Samband mellan miljögift och diabetes

Prover som tagits på kvinnorna innan de insjuknade visade att de hade en högre halt av en nedbrytningsprodukt av miljögiftet DDT i kroppen än kvinnor som inte fick diabetes. DDT användes tidigare inom jordbruket för att bekämpa skadedjur. Det förbjöds i Sverige på 1970-talet, men är en extremt långlivad klororganisk förening.

Forskaren Anna Rignell-Hydbom och hennes kollegor har tidigare sett ett samband mellan höga miljögiftshalter och diabetes hos östersjöfiskare och deras hustrur. Men det är för tidigt att slå fast att miljögifter av den här typen verkligen utlöser diabetes typ 2, understryker hon.Klororganiska föreningar är hormonstörande. En möjlighet är att de påverkar ämnesomsättningen och därmed diabetesrisken. Vissa människor kan vara mer känsliga än andra. Studien har nyligen publicerats i vetenskapstidskriften Plos One.

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap, gnäll ,värk

Inga kommentarer: