torsdag 1 oktober 2009

Miljögift kan öka prostatacancer

Forskare vid Örebro universitet har upptäckt att flamskyddsmedel kan vara en viktig orsak till prostatacancer. Det är flamskyddsmedlet TBECH som har visat sig binda cellerna på samma sätt som testosteron, och kan därför påverka tillväxten av kroppens organ och deras funktion.
Flamskyddsmedel används i ett stort antal produkter, som människan är i ständig kontakt med. Bland annat återfinns det i stoppning i möbler, elektronik, plastvaror, isoleringsmaterial och byggmaterial. Dessutom har rester av TBECH återfunnits i naturen, bland annat i fågelägg. Forskarnas nya rön presenteras i vetenskapstidskriften Environmental Health Perspectives.Flamskyddsmedel finns väl då också i det avloppsslam som kommunerna lägger på våra åkrar och byggarbetsplatser.


Bloggar: , , , , gnäll ,värk ,, , , miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU,lantbruk, vetenskap,

Inga kommentarer: