måndag 26 oktober 2009

Regeringens bro från utanförskap är felkonstruerad

Så här skriver K.S Mellberg på Newsmill om Regeringens sjukskrivningsregler som är mer en ättestupa än rehabilitering och frågar var ska sjuka människor som inte klarar arbetsförmedlingens introduktionsprogram ta vägen?

Den frågan besvaras inte heller av regeringens företrädare. För dessa människor gäller att från ögonblicket de skrivs in hos arbetsförmedlingen så upphör sjukförsäkringen. De är då medicinskt rehabiliterade och friska enligt Försäkringskassan. Vad händer då med de människor som senare bedöms sakna tillräcklig arbetsförmåga hos arbetsförmedlingen, men är fortsatt för friska för Försäkringskassan?

Regeringens bro ut från utanförskap är felkonstruerad och vad värre är ,saknar avgörande filer. Det existerar ingen brygga där ersättning utbetalas från sjukförsäkringen under tid med arbetsprövning genom arbetsförmedlingen. Det existerar inte någon valfri lagtolkning hos Försäkringskassan som gör att de som inte klarar arbetsförmedlingen krav får återvända in i sjukförsäkringen. Det är samma regelverk som tidigare betraktade dig som frisk som nu stänger dig ute.

Vilken arbetsgivare anställer en funktionsnedsatt som möjligen kan arbeta några timmar en eller ett par dagar för att sedan ligga i sjuk av smärta lika lång tid? Glöm aldrig att det handlar om människor med långvarig medicinsk utredning bakom sig, där behandlande läkare återkommande bedömt dem som sjuka. Allt medan regeringen leker statistik och rehabiliteringskedja med deras liv. Inte på något sätt har regeringen kunna framställa hur dessa tusen och åter tusen människor inte ska falla mellan stolarna. Men som sagt, Hur ska de kunna det när inte ens Försäkringskassan (Dnr 79932-2009-FP) eller Arbetsförmedlingen kan ge svar i hur reformerna ska kunna implementeras på ett fungerande sätt, eller ens ett rättssäkert sätt?
Det finns människor som aldrig kan återgå till arbete och för dem väntar i bästa fall sjukersättning utan tidsbegränsning (förtidspension). Den majoritet som har oturen att inte uppfylla regeringens kriterier om livshotande sjukdom utan bara lever under svåra fysiska eller psykiska förhållanden och uppbär tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsstöd, för dem väntar inga 75 % av lönen. För dem väntar arbetsmarknadens krav och mellan 4800 kronor och 6900 kronor brutto per månad i heltidsersättning, i 1 till 3 månader. Sen är det socialbidrag för att överleva. Eller ska vi repetera igen, det är arbetsmarknadsmässigt funktionsnedsatta människor det handlar om.

Bra och insiktfullt skrivet. Han har fattat vad det handlar om. Sjuka är bara siffror och statistik som ska snyggas till. Ingen tror väl på allvar att svenska folket har blivit friskare?

Min äldste son, som också är moderat och egen företagare, sa föraktfullt till mig: "Det är väl bara att du går ut och jobbar. Du inbillar dig bara". Men vi har ingen kontakt med varandra längre heller. En dag slutade jag finna mig att bli bespottad och kränkt för att jag inte kunde arbeta. Inte ens min egen son får kränka mig därför att jag är skadad. Det ska inte heller samhället få göra. Läs artikeln i SvD Europas sjuka man kvicknar till av PJ Anders Linder,politisk chefredaktör i SvD. Tal om att vara Regeringens megafon. Vem tror på det svamlet mer än regeringen och deras anhängare?

Regeringen är ansvarig för alla självmord och psykiatriska tillstånd som kommer att följa i spåren av den sk. rehabiliteringsstegen. Om man lever ett liv i ständig smärta och varje dag är en kamp för att hålla humöret uppe, då orkar man inte kämpa emot Försäkringskassan och deras "experter". Många utvecklar ger upp och utvecklar i stället depressioner och psyko-somatiska besvär när de utsätts för press från FK.

Under de år jag röstat har jag aldrig varit med om en så omänsklig regering. Jag börjar förstå hur det kändes för judarna i nazityskland.Var ska det sluta? Har humanismen dött ut?

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

Inga kommentarer: