söndag 14 februari 2010

Orsakas stroke av immunbrist?

En viss typ av antikroppar, kallade anti-PC, som finns naturligt i kroppen, tycks spela en viktigt roll vid uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Tidigare har en forskargrupp med Johan Frostegård, professor vid Karolinska institutet i Huddinge, i spetsen, visar att höga nivåer av anti-PC är kopplat till minskad risk för ateroskleros, åderförkalkning. Nu har samma grupp undersökt antikropparnas roll när det gäller stroke.

Det visade sig att de som hade låga nivåer av anti-PC, under 30 procent av genomsnittet, hade ökad risk för stroke. Antikropparna är riktade mot fosforylkolin, som finns i aterosklerotiska plack (åderförkalkning). Forskarnas hypotes är att låga nivåer av anti-PC bidrar till åderförkalkning, och att detta kan vara ett immunbristtillstånd.

Bloggar: , , , , , , , Göteborg, , , , ,

Inga kommentarer: