torsdag 23 september 2010

Fortsatt politisk tystnad om funktionshindrade

Debattörerna fick sin teori om samhällets osynliggörande bekräftad eftersom den enda politiker som svarade på deras artikel själv är funktionshindrad. Man kan inte tolka tystnaden från de politiska partierna på annat sätt än att handikappfrågor inte verkar engagera andra än de som redan är funktionshindrade.

Därför kvarstår fortfarande följande frågor: Vad kan göras för att utjämna skillnaderna mellan olika grupper av funktionshindrade?
Kan mer resurser och forskning kring olika handikapp vara en lösning?Vad kan göras för att utjämna skillnader mellan ålderspensionärer och sjukpensionärer vad gäller exempelvis skatter och förmåner?
Bloggar:samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

Inga kommentarer: