tisdag 28 september 2010

Uppror inom Alliansen mot sjukreglerna

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har fått kalla fötter av publiciteten kring de många enskilda fall som visar de absurda följderna av utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Nu har de tre småpartierna inom Alliansen gått samman i kravet att de värsta avarterna tas bort – att ”kanterna slipas av”, med deras eget uttryck.

Men hela reformen måste förändras i grunden, anser nätverken Resurs, Slussa och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt med rätta! De omänskliga följder som under den senaste tiden har kommit fram i skildringar av enskilda fall är inte undantag – de är regel. De är de självklara följderna av hela systemet med att kasta ut sjuka människor ur sjukförsäkringen efter ett visst antal dagar, oavsett hur sjuka de är, anser nätverken.

Nätverken framhåller att det kommer att bli allt fler fall där personer drabbas av orimliga konsekvenser.
Det är nu de första utförsäkrade har kommit så långt genom systemets olika faser, att det blir tydligt hur regelverket fungerar i praktiken, menar de tre nätverken, som också pekar på myndigheternas egna utvärderingar av utförsäkringarna och rehabiliteringsgarantin.

Bloggar:samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

Inga kommentarer: