tisdag 14 september 2010

Osynliggörande av vissa handikappgrupper i politiken

En stor grupp glöms enligt artikeln bort i valdebatten, nämligen funktionshindrade.Vad tänker partierna göra för dem? Alla som vill och kan ska självklart arbeta, men vad vill samhället med dem som inte kan? Det handlar dels om ett osynliggörande av sjukpensionärer, dels om en omfattande diskriminering av vissa funktionshinder i samhället. Osynliggörandet i valrörelsen bidrar till diskrimineringen.

Jag tycker att David Lega (KD) i sin replik kör det vanliga politikertugget om arbetslinjen, men vad vi saknar är konkreta åtgärder och förslag på vad som ska göras för de som INTE kan arbeta. För trots regeringens ansträngningar är det många som inte kan arbeta eller att har passerat Försäkringskassans nålsöga.Det är svårt att få ett arbete som långtidssjuk eftersom det inte är många arbetsgivaren som vill anställa en funktionshindrad/långtidssjuk. När ska vi tex få rätt till livslång rehabilitering? Som det är nu sorteras man bort och får inte behandling om man inte kan arbeta. När man inte kan bli frisk känner vårdpersonlen sig misslyckad och man blir utsparkad.

Några exempel på olika typer av diskriminering och osynliggörande i statlig och kommunal politik:
  1. Skattesänkningar riktas mot ålderspensionärer, fastän yngre med sjukersättning också ingår i pensionssystemet . Busskort är gratis i flera kommuner om man är över 65 år, men detta gäller inte för förtidspensionärer.
  2. Så kallade fixartjänster (hjälp med praktiska saker) finns i många kommuner för personer över 65 år, men inte till yngre funktionshindrade.
  3.  Ålderspensionärer har ofta rabatter av olika slag som inte gäller för yngre pensionärer.
  4.  Hemtjänsten ligger inom äldreomsorgen och man talar bara om den i samband med äldrevård. Men det finns många yngre som också har hemtjänst.
  5. Den allmänna bilden av en funktionshindrad är en gubbe med käpp eller en rullstolsburen person. Det borde i stället finnas en neutral funktionshinderskylt.
  6. Parkeringstillstånd för handikappade lämnas nästan bara till rullstolsburna. Men att åka kollektivt är ofta otänkbart eftersom det tar för lång tid och mycket folk. Många bussar/spårvagnar är dessutom inte handkappanpassade. Som exempel ges att det till exempel är ett högt podium för sittplatserna, som medför risk för olycksfall vid på- och avstigning. 
Vad kan då göras för att förbättra situationen för funktionshindrade?

Skribenterna skriver att Handikappfrågor måste diskuteras oftare både före och efter valrörelsen.Men synen på funktionshinder och funktionshindrade måste också förändras hos både politiker och allmänhet. Vi måste inse att detta handlar om en mycket stor grupp människor av alla åldrar och med vitt skilda behov.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

Inga kommentarer: