torsdag 2 september 2010

Sjukförsäkringen ingår enligt Borg inte i Alliansens välfärd

Ils-Marie om att sjukförsäkringen är borträknad från alliansens välfärd. Anders Borg gav ett tydligt besked i Tv-debatten :

"Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen räknas inte in i alliansens och moderaternas välfärdsbegrepp (välfärdens kärna). De socialförsäkringar Anders Borg envisades med att kalla för ”bidrag” är inte prioriterade. Blir du sjuk eller arbetslös – skyll dig själv!

Men verkligheten ser annorlunda ut. De som drabbas av sjukdom och ohälsa väljer det inte. Och – de som drabbas behöver trygghet och välfärd precis som alla andra, eller kanske ännu mer."
Borg pratar om att de Röd-gröna "dragit sprintarna i bidragssystemet", men det som hänt redan är att Alliansen dragit sprintarna ur sjukförsäkringen så att all säkerhet och trygghet försvunnit! Han talar också i förtäckta ordalag om "transferringssystemen", dvs bidragssystemen (a-kassa. socialbidrag, barnbidrag, sjukförsäkring mm). Det lurar säkert många som inte förstår språket.  Moderaternas mäniskosyn är under all kritik! Vore jag i Folkpartiets och Centerns situation, skulle jag dra åt mig öronen och avsluta det sk.samarbetet.Uppenbarligen har de inte haft mycket att säga till om. Eller är de lika kalla och kyligt kalkylerande? Jag säger som Ils-Marie ”välfärdens kärna” – den börjar allt mer likna ett kärnfritt intorkat russin".

Bloggar: , , , , , värk, Regeringen, moderaterna, val 2010,Regeringen, moderaterna, socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen

1 kommentar:

Agnetha sa...

Kunde jag skulle jag tumma inlägget ! Kan bara hålla med.

Ha det gott !

Kram