onsdag 15 april 2009

Arbetsförmåga är inte lika med anställningsbar

I en artikel i Läkartidningen skriver flera läkare från Universitet i Umeå om förändringarna inom sjukförsäkringen.

Det står bl a att det inte är självklart att en person som bedöms ha arbetsförmåga är anställningsbar. Ett arbete består av en mängd olika arbetsuppgifter, och hur dessa arbetsuppgifter sätts samman varierar över tid, även inom ett och samma företag. Vid anställning tar arbetsgivaren också stor hänsyn till vilken
produktivitet en person förväntas ha. För arbetsgivaren är produktivitet ett centralt begrepp, men det förekommer inga sådana diskussioner vid sjukskrivning.

När den allmänna sjukförsäkringen infördes var industriarbetet norm. Nästan halva den yrkesverksamma befolkningen var verksam inom industrin, oftast i manuella arbetsuppgifter, präglade av löpande-bandet. I dag har produktionsprocesserna många gånger automatiserats, och industriarbetet har blivit mycket mer kvalificerat. Andelen som är verksam inom tillverkningsindustrin har också sjunkit.

De förmågor som man måste ha för att motsvara arbetets krav har därför kraftigt förändrats. Kraven på fysisk förmåga i form av styrka har därför avtagit i många arbeten, medan förmågan att arbeta snabbt, vara flexibel och arbeta i grupp har blivit allt viktigare. Sjukdomar som påverkar sådana förmågor blir därför alltmer betydelsefulla när det gäller nedsättning av arbetsförmåga, anställningsbarhet och produktivitet. Det innebär att tillstånd såsom trötthet och smärta, som stör koncentrationsförmåga eller samarbetsförmåga blir betydelsefulla oavsett orsak. Men det verkar Försäkringskassan inte ha fattat. Läs Mats Erikssons blogg Likaså kan även förhållandevis måttliga psykiska handikapp ha stor betydelse i dag, medan de kanske saknade betydelse när arbetsuppgiften var att mata en maskin! Jag skulle t ex inte klara ett vanligt jobb pga mina kognitiva problem.

Artikelförfattarna menar att det fortfarande är stora skillnader i innehållet i begreppen arbetsförmåga, anställningsbarhet och produktivitet – skillnader som aldrig diskuterats i lagstiftningen men som kan få stor betydelse i det enskilda fallet. Det har i pressen börjat komma uppgifter om hur många sjukskrivna som förväntas få avslag på sin begäran om fortsatt sjukskrivning. Avslaget beror i allmänhet på att arbetsförmågan inte är nedsatt gentemot arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Det är också många som ramlar mellan stolarna därför att Arbetsförmedlingen inte anser dem arbetsföra medan Försäkringskassan anser dem friska!

Bloggar:,,,,,,,, ,,,utanförskap

1 kommentar:

Ingela sa...

Så otroligt bra beskrivet! Jag vill gärna länka till detta inlägg om jag orkar skriva något på min blogg idag. (Idag är definitivt en av många dagar då jag i allra högsta grad inte kan anses vara "anställningsbar").