tisdag 14 april 2009

Ekonomisk kris bra för hälsan

"-Länge var det en självklarhet att lågkonjunkturer leder till ökad dödlighet, säger stressforskaren Hugo Westerlund. Men i dag vet vi att det är tvärtom. Dödligheten sjunker vid dåliga tider. "
Det framkom vid ett seminarium med stressforskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, där det nyligen diskuterades hälsa i kristider.


Enligt forskarna beror detta på en rad faktorer, som t ex att minskat bilåkande leder till färre dödsfall i trafiken, människor både röker och dricker mindre alkohol, de jobbar mindre, har mer fritid och därmed ökad tid för till exempel motion och det som forskarna kallar återhämtning.

Men lågkonjunkturen leder även till ökad arbetslöshet och det kan ha negativa hälsoeffekter för de som drabbas i form av psykiskt lidande och psykisk ohälsa, främst hos långtidsarbetslösa.

Bloggar: , , , , , ,

Inga kommentarer: