tisdag 28 april 2009

Sämre rehab med Fria vårdvalet i VG?

Sämre rehab för vanliga patienter när det Fria vårdvalet införs i Västra Götaland. Det blir den som har råd att betala som får valfrihet, skriver sjukgymnast Peter Hinnersson i GP.

Det är kontentan av förslaget att lägga in all sjukgymnastisk rehabilitering under vårdcentralerna, som politikerna i Västra Götalandsregionen nu överväger att införa.
Det fria vårdvalet innebär inte, som många tror, att medborgarna själva får välja vilken vårdgivare de vill gå till. Det är det tänkt att läkarna på vårdcentralerna skall göra, skriver
Hinnersson.

Det är vårdcentralerna som kommer att få betala för all öppen vård som ligger utanför den egna vårdcentralen. Det blir alltså en ren förlust för vårdcentralerna att skicka sina patienter till andra vårdgivare.

Hinnersson menar vidare att de nya vårdcentralerna skall konkurrera med varandra och vara vinstdrivande. Han befarar att vårdcentralerna kommer att hålla i pengarna och se till att patienterna blir kvar inom den egna organisationen. Att låta patienter gå till en specialiserad rehabiliteringsklinik efter operationer, skador eller sjukdomar kommer med andra ord att bli en ren förlust för vårdcentralen.

Vårdcentralerna undviker redan nu att remittera till röntgen och andra undersökningar, så det är en mycket möjlig utveckling. Men kan det också vara så att sjukgymnasterna befarar att de inte ska tjäna lika mycket pengar som tidigare?Det kanske inte blir lika attraktivt att starta eget som sjukgymnast?

Bloggar: , , , , , ,,

Inga kommentarer: