fredag 24 april 2009

Storpack av värktabletter receptbeläggs

Värktabletter och laxermedel kommer i fortsättningen inte gå att köpa i storförpackning utan recept. Det är Läkemedelsverket som beslutat att vissa läkemedel inte längre ska gå att köpa receptfritt i storförpackning, efter att giftinformationscentralen slog larm om att allt fler ungdomar förgiftar sig genom att ta för många värktabletter med paracetamol, Alvedon och Panodil. Hädanefter kommer tjugo tabletter per ask bli den övre gränsen. Laxermedel receptbeläggs också efter att Läkemedelsverket fått rapporter om att det används på fel sätt, och då framför allt av unga flickor som försöker gå ner i vikt genom att laxera sig. Beslutet kommer att börja gälla från och med den 1 juni.

Enligt Läkemedelsverket gör man detta för att försvåra för olyckliga tonåringar att till exempel begå självmord genom en överdos av värktabletter.

Jag är lite tveksam till effekten av detta. Man kan ju t ex köpa flera 20-pack av värktbletter om man tycker att det är för lite tabletter. Däremot är det bra att receptbelägga laxermedel. Det är skadligt att använda laxermedel (inte bulkmedel) regelbundet. Man förstör tarmens normala motorik.

Bloggar: , , , , ,

Inga kommentarer: