tisdag 28 april 2009

Brister i datorsystem hotar patientsäkerheten

Förra året avled två personer på grunder av brister i it-stöden och rutiner runt dessa. Preliminära resultat visar att en femtedel av alla Lex Maria-fall är it-relaterade. Många skador skulle kunna förhindras om sjukhusen hade tillgång till moderna och ändamålsenliga it-system,skriver Karin Båtelson från Läkarförbundets it-råd.

Återkommande är rapporter om datahaverier där journalsystemen helt eller delvis ligger nere. Detta har blivit så vanligt att de som arbetar i vården har döpt företeelsen till "att jobba blint". Operationer har fått ställas in, remisser har förväxlats och viktig information fås inte fram.Inte ens när it-systemen är i full gång fungerar de alltid på ett bra sätt, skriver Båthelsson.

Här är några exempel på fel :

* Programvaran är långsam och man måste växla mellan olika program för att läsa anteckningar, se på olika typer av bilder, remisser eller gammal information.

* Gammal information är oftast bara in-scannad utan sökfunktion.

* Lätt att förväxla patienter i vissa moment.

* Mjukvara saknas för viss information, till exempel bilder, och dessa måste sparas i pappersform vilket ger dubbla system med risk för fel.

* Bristande kapacitet hos datorer kräver onödigt stor tidsåtgång när man växlar mellan olika program. Vissa program kräver att man helt stänger ner alla andra för att kunna öppnas.

* Program finns av kostnadsskäl inte på alla datorer, så man får leta efter en ledig dator med rätt programvara mitt under mottagningstid.

* Under ronder finns ingen bärbar dator så man får springa fram och tillbaka mellan patienter och expedition med stor risk för att missa information.

* Vem som är inloggad syns inte med risk för förväxlingar, framför allt då man tvingas byta dator.

Detta låter ju inte bra. Inte konstigt att doktorn inte vet något om mig när jag besöker Vårdcentralen! När det var pappersjournaler funkade det inte heller. Då fick vi som jobbade, leta i pappershögarna på doktorns skrivbord efter journalen och ofta var inte de senaste anteckningarna inskrivna.I sämsta fall hittade vi inte journalen över huvud taget, så jag vet inte vad som är bättre?

Bloggar: , , , , , ,,

Inga kommentarer: