måndag 20 april 2009

Ny möjlighet för arbetslösa att få jobb

I den Regeringens vårproposition betonar man vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det innebär att arbetslösa personer, istället för enbart passivt bidragsmottagande, ska erbjuds olika typer av aktivitet. Med ökande arbetslöshet ökar också behovet av att få fram platser för sysselsättning av arbetslösa.

Här kan t ex handikappföreningarna göra en insats och funktionshindrade kan få en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Det ger handikapprörelsen och andra företag möjlighet att få arbetsuppgifter utförda som annars inte skulle bli gjorda. Den arbetslöse behåller sin ersättning och blir alltså inte anställd. Det utgår också ett anordnarbidrag på
225 kronor per person och dag till den förening/ företag som tar emot och sysselsätter en långtidsarbetslös person. En person kan på detta sätt erbjudas sysselsättning i som längst två år.

Det finns ett stort värde i att handikapprörelsen, engagerar sig och aktivt inventerar vilka möjligheter som finns inom föreningarna. Ett av de främsta skälen till detta är att många i målgruppen har en funktionsnedsättning. Att på detta sätt ge sysselsättning och stöd innebär för många ett mervärde som i bästa fall kan leda förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Bloggar: , ,, , , , , ,

Inga kommentarer: