fredag 24 april 2009

Månadens smärtprofil hos Vårdalsinstitutet


Motivering till beslutet:

Anna Ljungqvist är sjuksköterskan och vårdläraren som efter att ha varit med om flera trafikolyckor har en whiplashskada som förorsakar smärtor i nacken och huvudvärk samt ländryggsbesvär som förvärrats av bilolyckorna. Väl kunnig om vårdens möjligheter och svårigheter att bota smärta, och väl medveten om smärtans psykologiska inverkan på en patient, har Anna konsulterat och provat det mesta för att få hjälp att lindra smärtan. Som både sjuksköterska och patient vet hon vikten av att få kunskap om orsaken till smärtan och att få en diagnos. Att veta varför man har den ständiga smärtan, som ju inte "går att se utanpå", gör det också lättare att hantera omgivningens frågor som ibland kan upplevas psykiskt påfrestande.

Anna har valt att engagera sig ideellt genom att försöka hjälpa andra drabbade av smärta och är sedan fyra år tillbaka en av tre ledare vid Värkstaden på Majorsgatan 8 i Göteborg. Värkstaden arbetar efter Gunilla Brattbergs koncept.

Under år 2008 deltog hon i en utbildning till stödperson vid Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning i Västra Götalandsregionen och upplevde detta mycket meningsfullt.

Du kan läsa mer på Vårdalsinstitutets hemsida. Där finns också annan matnyttig information om bl a smärta. De har tex ett tematiskt rum om smärta.

Det behövs fler eldsjälar för att förbättra smärtvården och stärka patienternas självbestämmande (empowerment). En bra början kan vara att gå en utbildning hos Kompetenscentrum för patientutbildning eller att gå med i en ideell förening.

Bloggar: , , , , , ,

Inga kommentarer: