torsdag 14 januari 2010

Regeringens panikförslag för att rädda opinionen

Nu reagerar Regeringen med ryggmärgen genom att skylla på Försäkringskassan och dess personal. Oppositionen beskylls för att skrämma folk i onödan. Men Verkligheten ser annorlunda ut.

Är man sjuk så är man, det hjälper inte att man blir fråntagen sin sjukpenning eller tvingas ställa sig sist i kön av alla andra arbetslösa (mer eller mindre friska). Enligt Vänsterpartiet skall man ha rätt till sjukpenning så länge man är sjuk. Sjuka skall heller inte gömmas undan i kön av arbetslösa. Den nuvarande högerregeringen har infört ett system där man kan få ersättning om man har en viss sjukdom. Vad som är rätt symptom skall Försäkringskassan avgöra. Vad läkaren säger eller skriver skiter Försäkringskassan i. Ett redan svårt uppdrag görs än svårare och mindre rättssäkert för den enskilde, som kastas ut i en oviss tillvaro som redan är mer eller mindre kaotisk.

Långtidssjukskrivna har ofta flera diagnoser. Långvarig smärta ger tex komplikationer (följsjukdomar) som sömnstörningar, depression, magbesvär och kognitiva svårigheter. Till viss del beoende på de värktabletter vi tvingas konsumera för att stå ut och få ett drägligt liv. Många med livslånga, men över tid varierande eller stabila kroniska sjukdomar får svårt att passera regelsystemets nålsöga. Det är här det brister, menar skribenten Torbjörn Björlund som är Riksdagsledamot (V). Försäkringskassan har svårt att se helheten.

Fler i arbete är bra men vi får allt fler hälsoproblem ju äldre vi blir. En verklig rätt att ha möjlighet till sjukskrivning vid sjukdom gör att vi kan jobba längre och få bättre hälsa. God hälsa och möjligheten till sjukskrivning hör ihop.

Skribenten pekar också på att deltidssjukskrivna nu tvingas söka ett annat jobb på heltid någonstans i Sverige.Han menar att en deltidssjukskrivning ofta är en del i en rehabilitering. Steg för steg tillsammans med medicinsk rehabilitering kan man återvända till sitt arbete på heltid. Detta kan nu abrupt avbrytas och man tvingas säga upp sin anställning och hänvisas till Arbetsförmedlingen istället. Utredaren Anna Hedborg: (ur SOU 2009:89) säger

"Att rent av till följd av en fyrkantig bedömning av medicinska förutsättningar för arbete kräva att individen skulle överge en partiell närvaro hos sin arbetsgivare för att söka annat arbete vore direkt stötande och riskerar att underminera försäkringens legitimitet."

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , , långtidssjukskrivna, sjukskrivning

Inga kommentarer: