torsdag 14 januari 2010

Svårt att få ut ny kunskap i vården

De flesta landsting och regioner har i dag begränsade system för att bearbeta och sprida ny kunskap(resultat av forskning) som tas fram på nationell nivå. Det framkommer i en rapport gjord på uppdrag av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen av konsultföretaget Utvecklingspartner.

Landstingen har olika förutsättningar för att översätta nationella riktlinjer och beslutsstöd för prioriteringar till kliniska riktlinjer och lokala rutiner, t ex vårdprogram för olika sjukdomar och vilka sjukdomr/behandlingar som ska prioriteras.Det är bara vissa landsting som Stockholm och Västra Götalandsregionen, som har strukturer för att bearbeta och sprida ny kunskap. Det svåra är att få ut den nya kunskapen och få verksamheten att använda den.

Nationella riktlinjer kommer från Socialstyrelsen, sammanställningar om bästa metod från SBU, kunskapsunderlag från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och medicinska indikationer för prioriteringar från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Därtill finns underlag som tas fram av professionen, tex forskning om läkemedel och annan medicinsk forskning.

Att ny kunskap har svårt att nå ut illustreras i en nyutkommen rapport kring epilepsivården, som Ulf-Johan Olson gjort på uppdrag av Svenska epilepsiförbundet. Beprövade metoder med god evidens (erfarenhet), som epilepsi­kirurgi vid svårbehandlad epilepsi, används bara sparsamt i vården. I stället används läkemedelsbehandling som präglas av "beprövad erfarenhet", dvs den behandling man har lång erfarenhet av, tillsammans med "trial and error", som det skrivs i rapporten.

En viktig rapport som belyser svårigheterna att nå ut med ny kunskap och få verksamheten att använda den. Därför är det viktigt att man som patient är kunnig och "påläst" om sin sjukdom om man ska vara säker på att få en optimal behandling. Annars är det som att spela på lotteri. För man vet aldrig hur kunnig och uppdaterad doktorn är eller om det finns något vårdprogram som följs.  Man kan och bör också fråga doktorn om det.

Bloggar: , , , , , vetenskap

Inga kommentarer: