tisdag 23 augusti 2011

Gener viktigare än livsstil för hjärtinfarkt

Gener har mer betydelse än livsstil när det gäller risk för att drabbas av hjärtinfarkt och kärlkramp. Det visar forskning från Lunds Universitet. Studien visade att adopterade som levt tillsammans med kärlkranssjuka föräldrar inte löpte någon ökad risk för att själva drabbas – inte ens om båda föräldrarna var sjuka.

Samtidigt visade resultaten en väsentligt högre risk för adopterade att också drabbas om de hade minst en biologisk förälder med kärlkranssjukdom.
Men forskningsresultaten innebär inte att att den egna livsstilen saknar betydelse för en individs risk att insjukna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, , , , ,

Inga kommentarer: