torsdag 18 augusti 2011

Munspray med cannabis tillåts

Det handlar om en smal grupp av patienter – kanske ett 50-tal i Sverige som kan få lindring av det nya preparatet. Många av dem använder det redan – men då har det skrivits ut på licens. Det innebär att förskrivande läkare måste ansöka hos Läkemedelsverket för varje patient. Apoteken måste sedan specialimportera det.

Preparatet, som bara innehåller mycket små doser av drogen, sprayas under tungan. Och Läkemedelsverket har försökt säkerställa att preparatet inte kan användas på något annat sätt än det rekommenderade t ex missbrukas.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant,


Inga kommentarer: