söndag 28 augusti 2011

Gränserna för frikort i vården höjs av regeringen

Efter att ha legat still i mer än 10 år diskuteras nu på allvar en höjning av de två så kallade högkostnadsskydden inom vården. Det handlar om besök inom öppenvården, där gränsen skulle höjas från 900 till 1100 kronor och för läkemedel från 1800 till 2200 kronor.

En höjning framför allt drabbar sjuka och äldre som behöver mest vård och läkemedel. Men nu har man på socialdepartementet tagit fram ett skarpt förslag som varit ute på snabbremiss där de flesta instanser säger ja. Nu är Regeringen berddd att göra allt för att finansiera sina skattesänkningar. Kom ihåg att sjuk- och ålderspensionärer betalar mer i skatt än vanliga löntagare!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

Inga kommentarer: