tisdag 23 augusti 2011

Tarmvirus orsakar kronisk trötthet

Virus är den vanligaste orsaken till kroniskt trötthetssyndrom. Diagnosen är inte svår att ställa och behandling finns. Men ofta får kroniskt trötta en psykosomatisk diagnos och blir varken korrekt bemötta, bedömda eller behandlade.

Men WHO har erkänt ME/CFS som en biologisk sjukdom. Det har även de amerikanska, kanadensiska och australiska hälsomyndigheterna. Sedan år 2003 finns också en dokumenterad internationell samsyn på diagnostik och behandling.

ME/CFS kan utlösas av flera olika faktorer ( även smärta?) och uppträda hos patienter på flera olika sätt. Men det biologiska händelseförloppet från frisk till sjuk är gemensam, förklarar Malmcolm Hooper:

Enligt Malcolm Hooper är virus oftast den utlösande orsaken. Enligt Hooper kan runt 80 procent av fallen förklaras med en virusinfektion. Av dem är tarmvirus vanligast. Men även bakterier som klamydia och borrelia, mykoplasma och en del vacciner kan sätta igång sjukdomen.  Typiska symtom är, förutom svår utmattning, illamående efter ansträngning, sömnstörningar, värk och neurologiska symtom, till exempel problem med minnet.

Antivirusmediciner, antibiotika, antioxidanter, vitaminer och mineraler hjälper.  Magnesium behövs för mitokondrierna, cellernas energipaket. Mineralen kan tas i tablettform men ger då lätt diarré. Hooper rekommenderar en gammal huskur, karbad med epsomsalt.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, , , , ,

Inga kommentarer: