lördag 27 augusti 2011

Ny blodtrycksstrategi rekommenderas av britter

Vid så kallad ambulatorisk blodtrycksmätning mäts patientens blodtryck med en automatisk blodtrycksmätare under ett helt dygn. Studier har visat att metoden bättre förutsäger risken för hjärt-kärlsjukdom än när blodtrycket mäts vid ett besök på vårdcentralen.

I en studie i tidskriften Lancet dras nu slutsatserna att den dessutom är mer kostnadseffektiv, för både män och kvinnor i alla åldersgrupper, och medför en liten men signifikant förbättring av livskvalitet jämfört med andra strategier att mäta blodtrycket. Som ett resultat rekommenderar nu brittiska National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, metoden för de allra flesta patienter som vid ett första mättillfälle i primärvården har för högt tryck.

Forskargruppen, som bland annat är verksam vid University of Birmingham, utgick från en hypotetisk primärvårdspopulation i åldern 40 år och uppåt och med ett blodtryck på minst 140/90 mm Hg, när de jämförde ambulatorisk blodtrycksmätning med fortsatt mätning på primärvårdsmottagning respektive i hemmet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, ,opinion, intressant,

Inga kommentarer: