tisdag 23 augusti 2011

IVA-sköterskor tvivlar ofta på dödförklaringar

100 yrkesverksamma IVA-sjuksköterskor tillfrågades om sina attityder vid en möjlig organdonation och om hur de ser på olika sorters handlingar. 69 procent besvarade enkäten. Det visade sig att endast 48 procent litade på att en patient verkligen var död när en läkare fastställt en total hjärninfarkt med enbart kliniska tester. Även om de vet att patienten är dödförklarad så stämmer det inte med vad de ser eftersom hjärtat slår och respiratorn sköter andningen, säger avhandlingens författare Anne Flodén, som är sjuksköterska och forskare vid Sahlgrenska akademin.

För 46 procent av sjuksköterskorna var det även nödvändigt med en bekräftande kontraströntgen av hjärnan för att de skulle lita på dödsbeskedet. En sådan röntgen utförs endast i specifika fall.

Det låter skrämmande, tycker jag. Dvs att kontraströntgen av hjärnan sällan utförs. Det borde vara obligatoriskt. Jag skulle i alla fall inte tillåta organdonation från mina anhöriga utan det.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, ,opinion, intressant,

Inga kommentarer: