onsdag 21 september 2011

Makar nekas hemtjänst fast båda är funktionshindrade

Enligt äktenskapsbalken 1 kap 2§ har makar ansvar för varandra. Detta innebär bland annat att makar har ett gemensamt ansvar för hem och hushåll. När det gäller personlig omvårdnad som exempelvis hjälp med hygien, dusch, klädsel och toalettbesök görs det däremot alltid en individuell bedömning av vad man har rätt till. Denna hjälp anses inte åligga make eller maka. Jag kan alltså få hjälp med dusch och toabesök,men inte med t ex klädtvätt.

Men i mitt tycke är detta en omodern skrivning av Äktenskapsbalken som strider mot Socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen står det faktiskt att funktionshindrade har rätt till jämlikhet i levadsvillkor för kvinnor och män. Men det är ingen jämlikhet när jag tvingas bli beroende av min man både praktiskt och ekonomiskt (eftersom jag inte kan öka min inkomst).

Vi är båda funktionshindrade och min man får sköta allt från städning till att handla mat och gå med sopor. Men han arbetar heltid med eget företag och blir därför helt utmattad bara av det. Vi nekades hemtjänst av Göteborgs kommun pga av att vi är gifta och man menade att han kunde hjälpa mig. Detta gör att jag blir helt beroende av honom. Har inte funktionshindrade rätt till jämlikhet? Detta tär väldigt hårt på vårt förhållande.Det är inte alla som har råd att köpa hushållstjänster....

Bloggar: hälsasjukdom, smärta, kronisk smärta, samhällevärk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,

Inga kommentarer: