tisdag 27 september 2011

Virus kan ha samband med cancer

Ett virus tre av fyra svenskar bär på, cytomegalovirus (CMV), kan vara inblandat i utvecklingen av en rad olika cancerformer. Viruset finns exempelvis i ungefär nio av tio maligna hjärntumörer, bröst-, prostata och tjocktarmscancer.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften The journal of clinical investigation i dag, visar också att viruset orsakar inflammation.
Men cancern tillväxt går att bromsa - med hjälp av antivirusmedicin och antiinflammatoriska smärtläkemedel. Cancersjuka möss fick antivirusmedicinen Valcyte och värkmedicinen Celebra enskilt eller i kombination. Var för sig hämmade läkemedlen tumörtillväxten med ungefär 40 procent, jämfört med obehandlade kontrollmöss. Om medlen gavs i kombination bromsades tumörtillväxten med hela 72 procent.


Ipren hoppas ge effekter


Nu har 42 vuxna svenskar med en aggressiv form av hjärntumör fått testa behandling med antivirusmedicin, men resultaten av den studien är ännu inte färdiga. Förhoppningen är att antivirusläkemedel och inflammationshämmande värkmediciner, av samma typ som vanliga Ipren och Voltaren, ska kunna användas för att behandla cancer. Tidigare studier har visat att personer som äter antiinflammatoriska värktabletter har lägre risk att drabbas av cancer. Och om viruset bevisas orsaka cancer kan det kanske förebyggas med vaccin i framtiden.

Nu är det inte så enkelt: inflammationshämmande mediciner har också besvärliga biverkningar som allergier, ökad risk för magblödningar och stroke.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

Inga kommentarer: